“L'educació i la formació són les claus del futur. Una clau pot girar en dues direccions. Si la gires cap a un costat, tanques l'accés a certs recursos; si la gires cap a l'altre costat, l’hi permets a la gent tenir accés a aquests mateixos recursos”. - Sir Ken Robinson


EMPRESA


El departament d'empresa d'ILLA ha estat creat per complementar els nostres projectes teatrals i educatius. Els nostres paquets de formació i entreteniment corporatiu tenen com a objectiu crear vincles amb la comunitat empresarial per a un enriquiment mutu i a llarg termini.

El nostre desig és arribar a l’auto-finançament.Corporate
FORMACIÓ // ENTRETENIMENT

"La vida sense indústria és miserable, la indústria sense art és brutalitat." - Rushkin