"La creativitat és tan important per a l'educació com l'alfabetització, i hem de concedir-li la mateixa rellevància." - Sir Ken Robinson


EDUCACIÓ


A l’illa de Mallorca existeix una gran barreja cultural i els infants es donen compte de aquestes diferències de llengua, color de pell, costums, etc.

Els objectius dels qual partim són apreciar les diferències com enriquiment cultural i, sobretot, establir les connexions cultural, més enllà de les coses que ens separen.

La nostra intencióés que aprenguina gaudiri entendre el món a través del teatre.

Els tallers es dividei xenen els següents grups d'edat:

• 6 - 8 anys
• 9 - 11 anys
• 12 - 16 anys

El programa educatiude la temporada 2013/2014 esbasa en La Tempesta, de William Shakespeare. Perveure un paquet educatiude mostra, si us plauompliles sevesdades en el formulari il ienviar emper correu electrònic un paquet educatiudes carregable en PDF.
Educate

Education
Hem desenvolupat 12 tallers diferents per a cada grup d'edat, els quals es poden triar en solitari, en diverses combinacions, o com a paquet complet. Alguns dels tallers no varien per als diferents grups d'edat, mentre que uns altres sí són específics per a un determinat grup.

Els tallers pels més petits inclouen tallers de Maquillatge, Disfresses i Conta-contes. Per als grups d'edat intermèdia, oferim tallers de Coneix a l'Autor, Improvisació, i Relacions Interpersonals. Per als adolescents, tenim tallers d'Anàlisi de Textes, Motivació, i Rellevància Temporal.

L'actuació de final de curs complet (9-16 anys) ofereix l'oportunitat única de participar en una representació de teatre escolar que combina diferents escoles de la illa i connecta nens i joves de diversos àmbits socio-culturals i lingüístics.


PREUS DELS TALLERS


150/200 € - Taller d'una hora per a un màxim de 15/25* nins, a la seva pròpia escola/local.

300/400 € - Sessió de mig dia per a un màxim de 15/25 nins, a la seva pròpia escola/local, incloent 3 tallers.

600/800 € - Sessió d'un dia complet per a un màxim de 15/25 nins, a la seva pròpia escola/local, incloent 3 tallers.

1500/2000 € - El curs complet consta de 12 sessions d'una classe a la setmana (per a col·legis amb durada trimestral) per a un màxim de 15/25 nins.*Un membre d'ILLA estarà present en cada classe de fins a 15 nins; en classes d'entre 15 i 25 nins es comptarà amb la presència de dos membres d'ILLA.

* Es pot triar entre diferents tallers per a un mateix grup d'edat, o per a diferents grups d'edat.

PAQUET EDUCATIU DE MOSTRA ILLA

“El futur és dels joves que han rebut una bona educació i que tenen imaginació per a crear” – Barack Obama